ຜ້າຜູ້ຜະລິດແລະໂຮງງານຜະລິດຈາກຈີນ

ຜະລິດຕະພັນ

» Product

ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຜ້າ Microfiber

Polyester Fabric Pongee

ຜ້າຊາຕິນ Polyester

ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຜ້າ Chiffon

Polyester Fabric Koshibo

Polyester Fabric Taffeta

ຜ້າຈໍາ Polyester

Polyester Fabric Taslan

ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຜ້າ Oxford

Polyester Fabric Cordura

ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຜ້າຍືດ

Nylon ຜ້າ Taffeta

Nylon ຜ້າ Oxford

Nylon ຜ້າ Taslan

Nylon ຜ້າຍືດ

Nylon ຜ້າ Cordura

Anti-Static ຜ້າ

ຜູກຜ້າ